E-commerce Development

Prodaja proizvoda i usluga na Internetu zahteva dobru dizajniranu, funkcionalnu i optimizovanu Internet prodavnicu. U saradnji sa Vama izradićemo prodavnicu optimizovanu za pretraživače, lak i jednostavan unos proizvoda i usluga, podrška za više jezika, podrška za više valuta , podrška za više načina plaćanja, kupovina za registrovane i ne registrovane korisnike, automatsko kreiranje profaktura i faktura, kontrola korisnika, jednostavan unos statičkih strana i vesti,  i druge funkcionalnosti bitne za prodaju na internetu.

Tehnologija: Drupal, Magento, PHP/MySQL, Javascript (Ajax), Html/CSS, XML
Reprezentativan klijent: Comtrade Shop, Cekos