Software Development

Ukoliko vam je za poslovanje potreban poseban softver  ili kompjuterski program u okviru Vaše kompanije, a da se ne nalazi na Internetu, naš razvojni tim će uraditi: analizu Vašeg poslovnog sistema, projektovanje idejnog rešenja, implementaciju software i kompletnu dokumentaciju za dato software rešenje. Takođe u okviru ovih usluga vršimo  i obuku vaših kadrova za rad sa datim softwar-om i programima i održavanje istih.

Tehnologija: JAVA, PHP/MySQL, Javascript (Ajax), Html/CSS, XML
Reprezentativan klijent: Tds LImited, Cekos